Aangepaste werkwijze

Sinds de uitbraak van het COVID-virus zijn er dingen veranderd in onze maatschappij. We worden geacht ons allen aanpassen aan nieuwe regels. Uiteraard volg ook ik de richtlijnen en hanteer ik de actuele versie van de Leidraad Verantwoord Masseren die is opgesteld door de NGS (Nederlands Genootschap Sportmassage). Deze leidraad heeft als uitgangspunt de richtlijnen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van het kabinet. Ik wil hiermee een veilige omgeving creëren en bieden voor zowel u als mijzelf. Hieronder vertel ik u wat ik anders doe, wat ik van u verwacht anders te doen en onder welke omstandigheden het voorlopig niet mogelijk is om een afspraak te maken.

Mijn voorzorgsmaatregelen;

 • Ik masseer enkel als ik vrij ben van ziekteverschijnselen.
 • Ik schud geen handen.
 • Indien gewenst draag ik een mondkapje tijdens de behandeling.
 • Na elk bezoek reinig en desinfecteer ik alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar iemand is geweest.
 • Na elke massage was ik mijn handen met water en zeep of reinig ik mijn handen met handalcohol.
 • Ik ventileer de behandelkamer tussen iedere afspraak door.
 • Ik plan meer tijd voor de afspraken om bovenstaande voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.
 • Er zijn handalcohol en mondkapjes aanwezig waar de klant gebruik van kan maken.
 • Tot slot; Ik ben zelf volledig gevaccineerd.

Wat vraag ik van u?

 • Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog en gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij mij binnen.
 • Kom alleen, het aantal personen in de praktijk houd ik graag beperkt.
 • Bij binnenkomst maakt u gebruik van de handalcohol die voor u klaarstaat.
 • Het dragen van een mondkapje is niet verplicht.
 • Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met uw handen.
 • Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch contact met mij op om te overleggen of uw afspraak kan doorgaan.
 • Betaling vindt bij voorkeur contactloos plaats via een betaalverzoek.

Omstandigheden waaronder u geen afspraak kan maken of overleg met de masseur genoodzaakt is.

 • U bent niet gevaccineerd en bent bekend met een zwakkere gezondheid en/of onderstaande aandoeningen;
 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • chronische hartaandoeningen;
 • diabetes mellitus (suikerziekte);
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • verminderde weerstand tegen infecties:
  • door medicatie voor auto-immuunziekten,
  • na orgaantransplantatie,
  • bij hematologische aandoeningen (bloedziekten),
  • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,
  • bij chemotherapie en/of bestraling van kankerpatiënten;
  • een hiv-infectie (in overleg met behandelaar).

U kunt geen afspraak maken als u (of een huisgenoot) één van onderstaande klachten heeft:

 1. (neus)verkoudheid
 2. hoesten, kuchen of niezen
 3. loopneus
 4. keelpijn
 5. verlies van reuk en/of smaak
 6. verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)
 7. kortademigheid
 8. hoofdpijn
 9. branderige ogen
 10. moeheid
 11. je ziek voelen
 12. diarree

Pas nadat u 24 uur klachtenvrij bent kunt u een afspraak maken.

Mocht u zich niet prettig voelen om uw gemaakte dan wel bestaande afspraak na te komen, dan heb ik daar uiteraard onder de gegeven omstandigheden alle begrip voor.