Algemene voorwaarden Mirjam Massage

1. Algemeen
Mirjam Massage gaat er vanuit dat u de algemene voorwaarden te kennis heeft genomen op het moment dat u een afspraak ingepland en hier ook mee akkoord gaat.
Mirjam Massage voert geen erotische of sensuele massages uit.

2. Afspraak maken
Een afspraak kan gemaakt worden via het online reserveringsprogramma of contact op de website, telefonisch, whatsapp en persoonlijk.

3. Afspraak annuleren
Een afspraak kan 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd of verzet. Indien het annuleren of verzetten van de afspraak niet tijdig gebeurt kan de afspraak in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Mirjam Massage. Indien de masseur genoodzaakt is de afspraak te annuleren of te verzetten zal dit zo snel mogelijk aan de klant gecommuniceerd worden.

4. Privacy en persoonsgegevens
Aan het begin van de eerste afspraak vind er een anamnese plaats. Dit betekent dat er vragen gesteld zullen worden aan u die gericht zijn op eventuele gezondheidsproblemen, medicijngebruik, medische geschiedenis, contra-indicaties/semi contra-indicaties en allergieën.
Aan de hand van deze informatie wordt er, in overleg met u, eventueel een behandelplan opgesteld en wordt er uitsluitend persoonlijke informatie vastgelegd die relevant is voor de behandeling. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt. De client heeft te allen tijde recht tot inzage van zijn of haar, door Mirjam Massage vastgelegde gegevens.
De client zelf is volledig verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste informatie die van belang is voor het krijgen de juiste behandeling. Dit geld mede voor het aangeven van wijzigingen in de persoonlijke situatie, relevant voor de behandeling.

5. Hygiëne
Hygiëne vormt een belangrijk onderdeel bij de massagebehandeling. Mirjam Massage verwacht dat de client schoon of opgefrist bij de afspraak verschijnt. Uiteraard kan de client ook verwachten van Mirjam Massage dat zij hygiënisch te werk zal gaan. De client kan rekenen op een schone behandelruimte en schone handdoeken en gezichtsdoekjes.

6. Contra-indicaties
Indien er sprake is van de volgende aandoeningen of ziektes mag er geen massage plaatsvinden.
Bij twijfel neemt u altijd contact op met uw arts.
– Extreme vermoeidheid
– Koorts
– Infectieziekten (zoals griep of ernstige verkoudheid)
– Besmettelijke huidaandoeningen
– Eerste 3 maanden van de zwangerschap
– Ernstige vaatziekten
– Kanker
– Hartaandoening (overleg met uw arts)
– Antibiotica (overleg met uw arts)
– Gebruik van drugs of alcohol

7. Semi-contra-indicaties
Indien er sprake is van de volgende aandoeningen of ziektes, of er gebruik wordt gemaakt van de volgende medicatie mag er (plaatselijke) massage worden gegeven met aangepaste techniek en/of druk. Bij twijfel neemt u altijd contact op met uw arts.
– Gebruik van anti-depressieva
– Gebruik van bloedverdunners
– Burn-out
– Diabetes
– Beschadigde huid ( bijvoorbeeld blauwe plekken, schaaf- of open wonden)
– Spataderen
– Zwemmerseczeem
– Reuma
– Plaatselijke ontstekingen
– Trombose

8. Aansprakelijkheid
De massagebehandelingen zijn resultaatgericht, echter is dit niet te garanderen. Een behandeling bij Mirjam Massage is in geen enkel geval een medische behandeling. De klant laat zich geheel op eigen risico behandelen. Mirjam Massage kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen, bijwerkingen of nawerkingen ten gevolgen van de massagebehandeling, of voor het verstrekken van onjuiste- of verzwijgen van informatie die van belang zijn om een juiste behandeling te kunnen toepassen.
Mirjam Massage aanvaard geen aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen.
Betaling
Betaling kan door middel van contante betaling (bij voorkeur gepast), betaalverzoek (tikkie) of factuur. De betaling vind plaats na afloop van de massage.

9. Klachten
Indien u een klacht heeft is het wenselijk dat u dit zo snel mogelijk communiceert met Mirjam Massage zodat we, indien nodig en mogelijk, samen naar een oplossing kunnen zoeken.